Zaproszenie

Zaproszenie na kurs „Emaus”

Czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże? Jak skuteczne jest jego działanie? Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone ludzkie serca. Będzie to czas dający możliwość pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, którym mówi do nas na kartach Biblii.

Powiązane wpisy