Kurs „Emaus”

Od 21 do 23 lutego prowadziliśmy kurs „Emaus”. Jest to podstawowy kurs biblijny. 30-tu uczestników zgłębiało Słowo Boże. Doświadczali, jak jest ważne w życiu i wzbudzali w sobie pragnienie dzielenia się Nim z innymi.

Świadectwa

Zobaczenie, jak ważne w życiu jest Słowo Pana, że jest nim Jezus; Słowo jest naszym światłem, mieczem… Pragnienie, aby nie dopuścić do tego, żeby Jezus był nierozpoznany. Pragnienie czytania, słuchania, głoszenia, kochania i życia wg Słowa.

Trwać w przymierzu ze Słowem, podkreślać innym, jak ważne jest Słowo.

Marek

Najpierw Słowo, później moje sprawy. To, że co chwilę się potykam i upadam ma cel, bo w słabości się doskonalę.

Opowiedzieć innym o tym czego tutaj doświadczyłam. Nie zapomnieć pielęgnować.

Martyna

Bardzo długie przebywanie ze Słowem Bożym, czego nigdy nie robiłem.

Włączyć to w życie i w trudnych chwilach przypominać sobie o tym.

Adam

Doświadczyłam, jak ważne jest Słowo Boże w naszym życiu, moim życiu.

Danuta

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski o kursie: Emaus: wywiady, świadectwa.

Może Ci się również spodoba