Świadectwa z kursu Emaus

23 luty 2020 r.

Zobaczenie, jak ważne w życiu jest Słowo Pana, że jest nim Jezus; Słowo jest naszym światłem, mieczem… Pragnienie, aby nie dopuścić do tego, żeby Jezus był nierozpoznany. Pragnienie czytania, słuchania, głoszenia, kochania i życia wg Słowa.

Mam zamiar trwać w przymierzu ze Słowem, podkreślać innym, jak ważne jest Słowo.

Marek


Najpierw Słowo, później moje sprawy. To, że co chwilę się potykam i upadam ma cel, bo w słabości się doskonalę.

Mam zamiar opowiedzieć innym o tym czego tutaj doświadczyłam. Nie zapomnieć pielęgnować.

Martyna


Bardzo długie przebywanie ze Słowem Bożym, czego nigdy nie robiłem.

Mam zamiar włączyć to w życie i w trudnych chwilach przypominać sobie o tym.

Adam


Doświadczyłam, jak ważne jest Słowo Boże w naszym życiu, moim życiu.

Danuta