Diakonia modlitwy osłonowej

Posługa diakonii polega na indywidualnej, regularnej (najlepiej codziennej) modlitwie w dowolnej formie. Może to być modlitwa do Krwi Jezusa, do Imienia Jezusa, do Miłosierdzia Bożego, do Matki Bożej, św. Michała i aniołów, do świętych patronów. Nie do przecenienia są takie formy modlitwy, jak adoracja Najświętszego Sakramentu czy różaniec. Można także ofiarować Komunię św., post lub uczynki miłosierdzia albo własne cierpienia. Podejmując taką posługę warto pamiętać o częstej spowiedzi. Diakonia obsługuje Skrzynkę intencji modlitewnych.

Trzeba mieć śmiałość prosić Boga o wiele. Nasz świat tego potrzebuje.

Marta Robin