Diakonia modlitwy wstawienniczej

Gromadzi ludzi, którzy bezinteresownie wstawiają się w modlitwie za inną osobę. Wołając do Boga Ojca w imieniu tej osoby. Pomagamy otworzyć „drzwi” do jej serca, by Bóg mógł dotknąć ją w taki sposób, w jaki potrzebuje.