Diakonia muzyczna

Wychwalamy Pana przez modlitwę pieśnią korzystając z tego, czym nas Pan obdarzył. Chcemy pomagać innym w uwielbianiu Boga poddając się przy tym w pełnej ufności prowadzeniu Ducha Świętego. Dbamy o formację członków Diakonii, byśmy mogli wzrastać w posłudze i w jedności z innymi śpiewać pieśni na cześć Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!

Psalm 96:1