Diakonia posługi w hospicjum

Diakonia posługuje modlitwą za chorych i konających oraz za ich rodziny, a także za wszystkich, którzy posługują w Hospicjum im. Stanisława Papczyńskiego. Spotykamy się w trzeci wtorek miesiąca w kaplicy, w hospicjum o 18:00. Prowadzimy modlitwę z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po tej modlitwie udajemy się do chorych.