Tag: Emaus

Kurs Emaus

Kurs „Emaus”

Od 21 do 23 lutego prowadziliśmy kurs „Emaus”. Jest to podstawowy kurs biblijny. 30-tu uczestników zgłębiało Słowo Boże. Doświadczali, jak jest ważne w życiu i wzbudzali w sobie pragnienie dzielenia się Nim z innymi....

Kurs „Emaus”

Czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże? Jak skuteczne jest jego działanie? Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na...