Tag: Emaus

Kurs „Emaus”

Czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże? Jak skuteczne jest jego działanie? Zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na...