Diakonia liturgiczna

To posługa w dbaniu o piękno celebracji Mszy Świętej, która jest źródłem i szczytem życia w Kościele. Jesteśmy formacją, gdzie uczymy się i pogłębiamy duchową zdolność służenia innym poprzez spotkania formacyjne i wspólną modlitwę.