Diakonia prorocka

Celem i zadaniem diakonii prorockiej jest przyjmowanie, odczytywanie, rozeznawanie i ogłaszanie Słowa Bożego czyli proroctw na spotkaniach modlitewnych Wspólnoty, a także w innych sytuacjach np. na modlitwie wstawienniczej.
Osoby będące w diakonii prorockiej trwają przy Panu Bogu, modlą się codziennie, czytają Pismo Święte i wsłuchują się w Słowo Boga skierowane do nich na dany czas. Aktywnie poszukują woli Pana. Starają się często uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we Mszy Świętej. Proszą Boga o prowadzenie i kierowanie, proszą o zachętę. Modlą się, aby Bóg działał przez niego. Prorok powinien modlić się za siebie i innych.