Zapisy na kurs Emaus

Jeśli chcesz spróbować wejść w relację ze Słowem Bożym jako Osobą, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte, jeśli szukasz Jezusa we współczesnym świecie, w Twoim otoczeniu – ten kurs jest dla Ciebie. Nauczy Cię kierowania się Słowem Bożym w codziennym życiu i pokaże Ci jego skuteczność.

Termin

2-4 grudnia 2022 r.

* zapisy przyjmujemy do 25 listopada 2022 r. (ilość miejsc ograniczona)

Początek: piątek 2 grudnia godz. 18:00 (recepcja od godz. 16.00)

Zakończenie: niedziela 4 grudnia po obiedzie godz. około 14:30

Kontakt

Telefoniczny w razie pytań: Małgorzata 691-282-017

E-mail: lichenSNE@gmail.com

Wpłaty

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 220,00 zł (koszt organizacji wydarzenia, materiały, wyżywienie, nocleg, kawiarenka do nieograniczonej dyspozycji).

Zaliczka: 100 PLN przy zapisie (w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zaliczka nie jest zwracana). Pozostałą kwotę (120 zł) należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w recepcji, bądź także na konto.

EKIPA DLA JEZUSA SNE LICHEŃ
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
nr konta: 48 1240 1415 1111 0011 0009 8100
kwota: 100 zł
TYTUŁ WPŁATY: „Kurs Emaus – imię i nazwisko uczestnika” – zaliczka

PROSIMY O WYSŁANIE POTWIERDZENIA DOKONANEJ WPŁATY na adres e-mail: lichenSNE@gmail.com

Jeśli nie posiadasz adresu e-mail to wpisz tekst: „brak@adresu.email”, wówczas podaj telefon, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować. Na adresy e-mail uczestników rozsyłane są potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, ewentualne informacje dotyczące organizacji wydarzenia.
Kopia Twoich odpowiedzi zostanie przesłana e-mailem na podany adres.

Miejsce

Miejsce: Dom rekolekcyjny „BETANIA”.

Ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

Tutaj wskazówki, jak dojechać

O kursie Emaus

Czym jest kurs „Emaus”?

Jest to nie tyle kurs biblijny, co spotkanie ze Słowem Bożym. Pozwala rozmiłować się w nim i tłumaczy czym ono jest dla każdego człowieka. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem który chce rozniecać ludzkie serca. To kurs dający możliwość pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, który mówi do nas na kartach Biblii.

Kurs Emaus

Dla kogo jest kurs?

Jeśli chcesz spróbować wejść w relację ze Słowem Bożym jako Osobą, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte, jeśli szukasz Jezusa we współczesnym świecie, w Twoim otoczeniu – ten kurs jest dla Ciebie. Nauczy Cię kierowania się Słowem Bożym w codziennym życiu i pokaże Ci jego skuteczność.

Co to oznacza w praktyce?

Na kursie Emaus odnajdziesz Jezusa w Słowie Bożym i rozkochasz się w nim. To spotkanie wzbudzi w Tobie zapał do czytania Pisma Świętego. Tak, jak uczniowie z Emaus ruszyli w drogę ze zmartwychwstałym Jezusem, tak samo Ty możesz iść tą drogą, aby on sam wyjaśniał Tobie Pisma, aby przemienił Ciebie w świadka, który osobiście spotkał Zmartwychwstałego Pana, świadka obecności Boga żyjącego. Kurs Emaus to czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Uczestnikami kursu mogą być tylko osoby pełnoletnie.