Zapisy na kurs Jan (6-9. 01. 2022 r.)

Czyńcie uczniów moich ze wszystkich narodów

Rejestracja (zapisy do 31 grudnia 2021 r.):

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • kurs przeznaczony dla osób pełnoletnich
  • uczestnictwo w kursie Filip / Nowe życie i Emaus
  • stała formacja we wspólnocie katolickiej

Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii.

Miejsce:

Dom rekolekcyjny „Betania”, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

Kontakt do koordynatorów wydarzenia:

Teresa: 695-524-737, Lidia: 695-524-737

Koszt:

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 350,00 zł (koszt organizacji wydarzenia, materiały, wyżywienie, nocleg.)

Zaliczka: 150 zł przy zapisie (w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zaliczka nie jest zwracana). Pozostałą kwotę (200 zł) należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, w recepcji.